Bước 1: Cấu hình SQL Server.

- Mở SQL Configuration Manager

- Vào SQL Server Network Configuration -> Protocols for FASTACCOUNTING

- Enable TCP/IP và chỉnh TCP Port ở mục IpAll trong tab IP Addresses thành 1433. xóa phần TCP Dynamic Ports

- Vào SQL Server Services, restart lại SQL server (FASTACCOUNTING)

 

 Bước 2: Cấu hình NAT Port cho Router

"- Dùng trình duyệt để truy cập: http://iprouter (iprouter là Default Gateway khi dùng ipconfig trong cmd), ví dụ: http://192.168.1.1

User và mật khẩu đăng nhập tùy vào loại router, thường thì cả 2 là admin, có thể search google để tim user và pass, nếu không truy cập được thì nhờ IT hỗ trợ."

- Vào mục NAT tìm mục Port Redirection hoặc Port Forwarding (tùy loại router)

- Tạo mới 1 port với các thông tin sau:

+ Service name: tên service, gõ tùy ý.

+ Protocol: chọn TCP.

+ Public IP: IP WAN để truy cập internet (dùng google search whatmyip để lấy IP)

+ Public Port: 1433

+ Private IP (Destination) : là IP LAN của máy chủ SQL

+ Private Port: 1433

- Nếu khách hàng có IP WAN tĩnh thì dùng IP\FASTACCOUNTING,1433 để truy cập SQL Server.

- Nếu khách hàng không có IP WAN tĩnh thì thực hiện bước 3.

 

 Bước 3: Cấu hình Dynamic DNS

- Truy cập vào trang dyndns.com để tạo tên miền

- Đăng nhập bằng tài khoản của FRD2

- Chọn My Service -> Add Hostname

- Điền tên hostname (tên của khách hàng), phần mở rộng chọn dyndns.org. Ví dụ: fasthungthinh.dyndns.org

- IP Address: IP WAN hiện tại của máy chủ (dùng whatmyip để lấy)

- Nhấn Activate

- Truy cập vào router (giống bước 2), tìm mục Dynamic DNS rồi tạo mới 1 DNS với các thông tin sau:

- Domain Name: tên hostname đã tạo ở trang dyndns.com

- Login name: tên đăng nhập của tài khoản FRD2 ở dyndns.com

- Password: mật khẩu của tài khoản FRD2 ở dyndns.com