Firefox 64-bit

  • 47 Lượt xem
  • Bài cuối 30 Tháng Tám 2017
khaibl đăng này 29 Tháng Tám 2017

Giờ mới biết có bộ cài riêng về firefox 64 bit. hy vọng không bị lỗi chiếm ram hơn 2GB. nhớ chọn bản 64

Link download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/?q=English%20(US)

khaibl đăng này 30 Tháng Tám 2017

Cũng bị leak như thường. sau khi xem 1 phim online xong

Close
www.sthink.com.vn