phunghs

phunghs

Tham gia: 19 Tháng Tám 2017

Lần cuối cùng online: 19 Tháng Năm 2020

Bài gửi: 130

Điểm: 154

Tuổi tác:

Vị trí:

Trang mạng

Twitter

Facebook:

Hoạt động thảo luận

Vui lòng chờ ...

danh hiệu

YourPostFavourited

Bài đăng ưa thích

Bạn có một hoặc nhiều bài viết đã được yêu thích bởi một thành viên khác

Giải thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

Đăng ký nhận Vote đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ nhận được phiếu bầu đầu tiên của họ từ người dùng khác

Giải thưởng 2 điểm

MemberForAYear

Kỷ niệm đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau ngày kỷ niệm năm đầu tiên

Giải thưởng 2 điểm

PosterMarkAsSolution

Đăng bài lựa chọn là Trả lời

Huy hiệu này được trao cho người dùng khi bài đăng của họ được đánh dấu là giải pháp cho một chủ đề

Giải thưởng 2 điểm

UserVoteUp

Bạn đã bỏ phiếu lần đầu tiên của bạn lên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bỏ phiếu lần đầu tiên

Giải thưởng 2 điểm

AuthorMarkAsSolution

Câu hỏi của bạn đã được giải quyết

Huy hiệu này được trao cho người dùng khi họ đánh dấu bài đăng của người dùng khác làm giải pháp cho chủ đề của họ

Giải thưởng 2 điểm

Close
www.sthink.com.vn