DuyDQ

DuyDQ

Tham gia: 16 Tháng Tám 2017

Lần cuối cùng online: 26 Tháng Hai 2019

Bài gửi: 15

Điểm: 56

Tuổi tác: 32

Vị trí: Đà Nẵng

Trang mạng

Twitter

Facebook: https://www.facebook.com/quangduy.dinh

Hoạt động thảo luận

Vui lòng chờ ...

danh hiệu

Photogenic

Ăn ảnh

Những điều nhỏ nhặt như tải lên một ảnh tiểu sử làm cho cộng đồng trở thành một nơi tốt hơn. Cảm ơn!

Giải thưởng 20 điểm

YourPostFavourited

Bài đăng ưa thích

Bạn có một hoặc nhiều bài viết đã được yêu thích bởi một thành viên khác

Giải thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

Đăng ký nhận Vote đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ nhận được phiếu bầu đầu tiên của họ từ người dùng khác

Giải thưởng 2 điểm

MemberForAYear

Kỷ niệm đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau ngày kỷ niệm năm đầu tiên

Giải thưởng 2 điểm

UserVoteUp

Bạn đã bỏ phiếu lần đầu tiên của bạn lên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bỏ phiếu lần đầu tiên

Giải thưởng 2 điểm

FavouriteFirstPost

Yêu thích đầu tiên

Bạn đã tặng cho bạn bài đăng đầu tiên

Giải thưởng 1 điểm

AuthorMarkAsSolution

Câu hỏi của bạn đã được giải quyết

Huy hiệu này được trao cho người dùng khi họ đánh dấu bài đăng của người dùng khác làm giải pháp cho chủ đề của họ

Giải thưởng 2 điểm

Close
www.sthink.com.vn