Chuyến công tác sthink tại vận tải Phú Mỹ.

1. anh VũNH, 2. anh Hải em anh Thịnh chủ cty, 3. KhaiBL