Khi thẻ nhớ hoặc ổ cứng hư data có thể dùng pm này cứu.

 

Download tại đây